Föreningar 


Karlslunda Byalag

Vi arbetar för utveckling och samarbete i hela Karlslunda socken. Har du fråger eller idéer så hör av dig till oss >


Karlslunda hembygdsförening>>

Hembygdsföreningen förvaltar och utvecklar kulturarvet i Karlslunda socken. 


IFK Påryd >>

Fotboll, gympa och simskola i Pårydsbadets bassäng. IFK Påryd erbjuder mycket!

Karlslunda Ungdomsskytteförening


 

PRO Karlslunda >>


 

Påryd Scoutkår >>