Jag vill vara med och påverka och förbättra min hemby!

Alla som bor i Påryd är med medlemmar i Byalaget. Styrelsen är enbart ett verkställande organ. Det innebär att vi delar på rättigheter och skyldigheter. 

Ett av målen med hemsidan är att vi ska skapa transparans med arbetet vi gör men den största prioriteringen är att motivera fler att våga vara med och påverka. Det är lättare än man tror.

För att skapa förbättringar och förutsättningar behöver vi bybor tillsammans arbeta på. Vare sig det gäller nerlagda fritidsgårdar, scoutföreningar eller valborgsmässofiranden. Det är vi som bidrar med liv och rörelse, vi bybors gemensamma ansträngningar är det som ger resultat. Kommunen är otroligt positiva till oss och hela Påryd. Det gäller att samarbeta på rätt sätt, och be om rätt saker så skapas förutsättningar för förbättring.Även byalagets styrelse har stor kompetens och brett kontaktnät, så brinner du för något så fråga oss om vi kan hjälpa till.

Verksamhetsplanen för 2017 finns under fliken "Om Karlslunda Byalag". Där kan du läsa om vad vi tänker jobba på iår. Det är på inget sätt skrivet i sten och vi letar ständigt efter nya projekt, för samhällets bästa. Det är inte heller precis allt vi gör utan en övergripande generell beskrivning.

Så engagera dig! Påryd tillhör oss bybor och det blir vad vi gör det till!