Fungerande service? Javisst...

Lanthandel, ICA Nära >>  
Välsorterad lanthandel centralt i  Påryd.
 Apoteks-, Systembolag- och postombud. Öppet alla dagar 09-20.


Påryds Bibliotek>>  
Pårydsbiblioteket är beläget i samma hus som ortens livsmedelsbutik. Erbjuder ett brett utbud, böcker, filmer, tidskrifter och aktiviteter, läs mer på Bibliotekets hemsida.


Pårydsskolan >> 
Förskola till årskurs 6, centralt i Påryd


Ljungbyholms hälsocentral >>"
Erbjuder  hälso- och sjukvård av personal med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet.
Vi ger dig nära och trygg vård, oavsett vart i livet du befinner dig. Vi sätter alltid dig som patient i centrum. Vi vill att du ska vara nöjd med ditt besök hos oss därför är kvalitet och gott bemötande viktigt för oss."


Björkhaga boende >>
Trivsamt och tryggt äldreboende i Påryd. 


Lokaltrafik >>
Ta bussen i stället! Täta turer möjliggör bra möjlighet att jobbpendla.


Påryds brandstation >>
Pårydstationen är en deltidsstation. Räddningsstyrkan består av en styrkeledare och tre brandmän. De har fem minuter på sig från att larmet går tills de sitta i bilen på väg till olyckan (anspänningstid). Pårydstationen har cirka 20 larm per år.


Pårydsbadet