Vad har hänt i Påryd på sistone? 

Under den här fliken vill vi visa vilket arbete har lett till resultat så att du kan följa vad som händer konternueligt.


Några exempel på fullföljda eller påbörjade projekt i Påryd det senaste året:Restaurering av Ossians Damm

Byalaget uppvaktade Kalmar Kommun som är ägare av Ossians Damm och marken kring där för att ta ett helhetsgrepp. Resultatet är att dammen är reparerad och dammluckorna nya vilket kommer förhindra att den läcker och vattennivån hålls jämn i framtiden.

Denna åtgärd är nyckeln till många andra projekt och vi är otroligt tacksamma mot Kommunen som har ställt upp och lyssnat på oss när det kommer till hur viktig denna dammen är för Påryd och hur det ser ut. 


Vandringsleder längs med Ossians Damm, hela vägen till hembygdsgården.

Med hjälp av nya och gamla leder så knyter vi ihop en vandringsled från Ossians Damm med fokus på att uppleva ån, med gamla skjutbanans vindskydd via en ny bro. Leden kan sedan med fördel tas och göras en loop av via motionsspåren då dessa ansluter vid skjutbanan, eller så går man tillbaka eller upp till centrala Påryd och tar en glass på ICA.


Det som blir nytt är

- Brygga/spång från hembygdsgården till andra sidan i skogen vid skjutbanan.

- Sandbadet ska markberedas och snyggas upp. Detta var en gång i tiden en badplats. Målet är dock inte att göra det till en badplats igen, utan bad får ske på frivillig basis, utan att få till en vacker parkmiljö. Vid denna plats är det ansökt om bidrag för ett utegym tillsammans med IFK Påryd, vilket det står mer om nedan.

- En helt ny vandringsled längs med ån norr om Ossians Damm ersätter den gamla igenväxta som finns i skogen. Ej framkomlig idag dock. 

- Järnvägsbron som idag är en imponerande struktur av granitblock ska kläs med trall och kunna användas som en gångbro.

För detta är vi oerhört tacksamma mot Kalmar Kommun som delar vår vision om ålandskap och vikten av naturupplevelser. 


Utegym vid Gamla Sandbadet

Via ett samarbete mellan Kalmar Kommun, IFK Påryd och Byalaget är det ansökt om 50% bidrag för att bygga ett utegym vid gamla sandbadet. Exakt plats är precis brevid utomhusbassängerna och motionsspåren, vid skolan. Skolan, turister, motionärer och precis vem som helst kommer kunna nyttja den fina anläggningen året om i vacker miljö.


Trädröjning

Att allmänna platser är skötta tycker vi i Byalaget är väldigt viktigt för helhetsintrycket. Vi har bett kommunen röja sly och beväxtlighet där vi anser den störande. Arbetet pågår just nu för fullt. Områden som det rör är:

- Utanför Björkhaga

- "Kilen" vid Kilvägen

- Ödetomterna vid Luciavägen

- Infarten till Påryd

- Busshållsplatsen vid Ossians Damm

- Marken omedelbart brevid hembygdsgården där bron kommer utgå ifrån

- Vandringslederna


Ny grusning vid det belysta elljusspåret

2,5:an är upprustad med bortgrävda stenar och ny sand och grus


Bättre märkning av motionsspåren

Våra två längre spår, 4,5an och 7,5an fick iår uppdaterad märkning så att man inte kan gå vilse. Ut och spring! Röjning på vissa ställen på 7,5an återstår.